Auroran koulu (2014-2016)

Auroran koulu (2014-2016)
Auroran koulu sijaitsee kaksi lukuvuotta Espoossa Järvenperässä.

maanantai 16. syyskuuta 2013

Tiikerinloikka kohti Uuden Auroran toimintakulttuuria

Johtokunnan  ja Koti ja Koulu ry:n puheenjohtajat toivottivat
kaikkitervetulleiksi seminaariin.
AURORAseminaari on järjestetty syksystä 1990 alkaen. Tämän syksyn seminaariin Auroran kappelissa osallistui peräti 32 henkeä. Upeaa.

Kahvien ja karjalanpiirakoiden jälkeen kiitimme paikalle tullutta Kalajärven koulun  rehtoria Leila Tuomista siitä upeasta vastaan-otosta, jolla hänen koulunsa on Auroran oppilaat ja aikuiset kohdanneet. Kaikki on sujunut mallikkaasti ja me voisimme ottaa monesta asiasta oppia.

Rehtori Leila Tuominen
TYÖOSUUDEN teemana oli vanhasta uuteen. Elämme kolmen lukuvuoden siirtymäkautta tutusta vanhasta koulusta upouuteen koulurakennukseen. Ja niihin vuosiin kuuluu väistö. Mitä haluamme ottaa Wanhasta Aurorasta mukaan? Mitä ihan uutta haluamme Uudessa Aurorassa tehdä?

ALUKSI rehtori kävi 60 dian voimalla läpi Myllykylän kansakoulun- Auroran koulun 56-vuotista historiaa.  Alustuksen jälkeen koko-simme ryhmissä asioiita, jotka haluamme ottaa mukaan Uuteen Auroraan.

AKVAARIOSSA esitetyn  voisi tiivistää seuraavasti:

”Esteettinen eheyttäminen”: Totuus ja kauneus muuttavat maailmaa
”Elämää - ei koulua varten

AKTIIVINEN kouluyhteisö - koti ja koulu
AURORAN HENKI
AURORApäivä
HULLU rehtori ja väki, joka oli vietävissä
KATSOMUSPÄIVÄT
KOULULEIRI-idea
KOULUNÄYTELMÄT  arvokkaita, yhdessä tekeminen, yhteenkuuluvuus, jää muistijälki. Yksi näytös maksulliseksi?
OMIEN vahvuuksien löytämisen mahdollisuus
OPPIMISEN ja opettamisen monipuolisuus
PARIOPETTAJUUS
PITKIEN perinteiden säilyttäminen (Via Dolorosa)
RAHAN kerääminen yhteiseen pottiin
RESURSSIEN aikakausi
SIESTA

Wanhan Auroran arvopohjaksi näyttää tiivistyvän seuraavat asiat:
KAIKKI MUKAAN.
LAPSILÄHTÖISYYS
SUVAITSEVAISUUS
YHTEISÖLLISYYS - kaiken pohjana.

ILLAN toisessa työsessiossa  etsittiin ihan uusia asioita Uuteen Auroraan.

Uuden Auroran toimintakulttuuri
”Pedagogisesti esteetön koulu”

AIKAA opettajille perehtyä uuteen teknologiaan
AIKAINEN puuttuminen
ELÄIMIÄ KOULUUN (akvaariooita, koiraterapiaa)
ESIINTYMISTILAISUUKSIA
KASVIMAA
KELLONSOITOT minimiin
KIELTEN OPETUSTA
KOULUJEN yhteisiä tapahtumia
KOULU kylän keskukseksi. Ovet auki uuteen  taloon. Tilat kansalaiskäyttöön
LIIKUTAAN! Ryhmäytymisliikuntaa (turvallisuus)
MOBIILIUS
OMA S2-opettaja
OPPIKIRJAT pois! (emme opeta sivuja vaan asioita)
PARIOPETTAJUUS - pari vahvistaa yhteistä osaamista
PERUSTAIDOT turvattava
RIITTÄVÄT resurssit /pienet ryhäkoot
RUOKAILU joustavasti, kun on nälkä
RYHMÄTÖITÄ
SUPERTERKKARI - syrjäytymisen estäminen
TAIDEAINEIDEN monipuolisuus esille
TAITELIJAT kouluun /KULPS luokkiin
TIP
TYÖHARJOITTELUA jo alaluokille (esim. lapset lukemaan vanhuksille)
ULOS koulusta (pois turvasuunnitelmavaatimukset)
UUSI TEKNOLOGIA HALTUN (Tabletit, langaton verkko, videoneuvottelut. sähköiset oppimateriaalit- myös taiteissa)
VALINNAN VARAA
VANHEMMAT kouluun yhdessä tekemään
VÄLJÄ ops. Luottamus opettajan ammattitaitoon
YHTEISIÄ projekteja (lapset kiertämään)

NÄIDEN asoiden arvopohjaa voi kuvata seuraavasti:
JOUSTAVUUS
KOTI  ja KOULU YHDESSÄ
KOULUT YHDESSÄ
LASTEN ehdoilla meneminen.Lapsista välittäminen.
LUONTO (Luunjaan, kämpille)
LUOTTAMUS (ansaittu)
PERSONOINTI (henkilökohtaisen aikataulut)
RISKINOTTO (ei varman päälle)
TYÖKASVATUS
UTELIAISUUS
VAPAUS. Turhat rajoitukset  pois (tila, aika)
YHTEISÖLLISYYS
YKSILÖLLISYYS. Jokainen saisi olla omanlaisensa ja pärjätä sellaisena kuin on.

ILLAN keskusteluissa nousi esiin muitakin asioita, jotka on hyvä koota tähän.

Muuta tärkeää
AURORASSA ollut boheemi, taiteellinen ympäristö
AVAINHENKILÖT jäämässä eläkkeelle
EPÄVARMUUTTA arjessa tilanteen johdosta
HENKILÖKUNNAN vaihtuvuus  nyt hurjaa.
ISO muutosvaihe edessä
KOULU rakennettava kunnolla, ettei tarvitse heti korjata
KOULULLA pitkä ja tapahtumarikas historia
KOULUNKÄYNNIN  fyysiset puitteet vaihtuvat
KYYNEL tuli silmään muistellessa. Nostalgiaa.
MONET hyvät asiat on jouduttu ajamaan alas olosuhteiden pakosta.
OPETTAJIEN yhteishenki vaarassa, kun ollaan monessa pisteessä.
OPPILAAT vaihtaneet koulua
OPPILASAINEKSEN haasteellisuus lisääntyy
RAHA on tiukalla
SOMEN avulla voitaisiin pitä yhteyttä diasporan aikana
SYNKKIIN kausiinkin mahtuu paljon iloa; arki luokan sisällä.
TALOSSA ollut pitkäaikainen rehtori ja pitkäaikaisia opettajia (hiljaista tietoa)
TUHANSIA lapsia osallistunut mm. näytelmiin.
TYLSÄT raamit sanovat, että näin ei saa tehdä, kun koulu tekee hienoja innovaatiota.
UUDEN rehtorin löytäminen isoihin saappaisiin
UUSIEN opettajien löytäminen eläkkeelle jäävien tilalle.

Kaunis kiitos kaikille Uuden Auroran toimintakulttuurin kehittämisseminaariin osallistuneille.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti