Auroran koulu (2014-2016)

Auroran koulu (2014-2016)
Auroran koulu sijaitsee kaksi lukuvuotta Espoossa Järvenperässä.

keskiviikko 1. tammikuuta 2014

Koulun itsearviointiraportti on valmis

ESPOOLAISKOULUT laativat kolmen vuoden välein itseasrviontiraportin ja lähettävät sen viras-toon. Raporttiin kootaan kolmen vuoden aikana kertynyt arviointitieto. Kaikki koulut käyttävät ns.  vakiokyselyitä, jotka tehdään oppilaille, huoltajille ja henkilöstölle. Lisäksi henkilöstölle lähetetään ns. laatukriteerikysely.

AURORAN raportissa on lisäksi analysoitu Kunta10-tuloksia, oppilaiden 2.- ja 4.-luokalla saamia Allu-testituloksia (lukutaito). opettajakunnan sairauspoissaolojen määriä sekä vuosien aikana saatua muuta palautetta.

RAPORTTI on tällä kertaa 62-sivuinen, ja siinä on runsaasti kuvia.  Se päättyy seuraavalle kolmivuotiskaudelle asetettuihin kehittämistavoitteisiin, joiden tulee perustua itsearviointimateriaalista esiin nouseviin seikkoihin.

RAPORTTIA käydään vielä henkilökunnan kanssa läpi. Johtokunnalle se esitellään maaliskuun kokouksessa.

Kehittämistavoitteet 2014-2016

Kaikkien käytössä olleiden aineistojen pohjalta päädyttiin nostamaan kehittämiskohteiksi seuraavat asiat: (1) TVT-toiminta, (2) Kestävä kehitys ja (3) Oppilashuollon palvelut.

Kaikkia niitä tullaan kehittämään erikseen keväällä 2013, kahden seuraavan väistölukuvuoden aikana sekä uudessa Aurorassa syksyllä 2016.

Kevät 2014 

1. TVT-toiminta
- Osallistuminen uuden Auroran hankkeen suunnitteluun. Modernien TVT-ratkaisujen esilläpito. Vastuuhenkilönä rehtori
- Uusien iPad-salkkujen käyttöönotto. Vastuuhenkilönä TVT-opettajat.
- TVT-laitteden siirron valmistelu kahden seuraavan lukuvuoden väistötiloihinn. Vastuuhenkilö
rehtori.

2. Kestävä kehitys
- Irtaimiston kierrätyksen valmistelu. Vastuuhenkilönä Johtoryhmä.
- Vanhan koulun purun aikataulutus, ja tavaroiden pakkaus (kesä 2014). Vastuuhenkilönä
Johtoryhmä.
- Vanhojen kirjaston kirjojen huolellinen läpikäyminen (kirjastonhoitajat)
- Myös henkilökunnan jaksamisesta huolehtiminen (korvausasiat)
- Opetuksen integroiminen muuttoon ja väistöön liittyvän arkeen.
- Ideoidun kestävän kehityksen ohjelman esilläpito (ks. http://aurorankoulu.blogspot.fi/2013/11/
kestavan-kehityksen-ideointia.html)

3.Oppilashuollon kehittäminen
- Perehtyminen uuteen lakiin.Vastuutaho: OHR.
- Uusien käytänteiden valmistelu seuraavaa lukuvuotta varten. Vastuutaho: OHR.
- Sen varmistaminen, että väistötiloissa on asianmukaiset työtilat OHR:lle. Vastuuhenkilö: rehtori.
- Sen varmistaminen, että koululla on riittävä oppilashuollon henkilöstä ja mm. avustusresurssit. Vastuutaho: johtoryhmä
- Uusien käytänteiden käyttöönotto seuraavaa lukuvuotta varten. Vastuutaho: OHR.
- OHR-henkilöstön tunnettuuden lisääminen.

Lukuvuodet 2014-15 ja 2015-16

1. TVT-toiminta
- Osallistuminen uuden Auroran hankkeen suunnitteluun. jatkuu. Modernien TVT-ratkaisujen esilläpito. Vastuuhenkilönä uusi rehtori.
- TVT-laitteiden siirto kahden seuraavan lukuvuoden väistötiloihinn. Vastuuhenkilö rehtori ja uusi rehtori.
- TVT-toimintasuunnitelman päivittäminen uusiin tiloihin jne. osana ops-prosessia.
- Uusien TVT-laitteiden hankinta ja sijoittelu uuteen kouluun kevät/kesä 2016. Vastuuhenkilö: uusi
rehtori.

2. Kestävä kehitys
- Huolellisuus koulun tavaroiden käsittelyssa
- Kierrätyskirjat (voisiko avustajat päällystää jo lomien aikaan kirjat valmiiksi?) Vastuuhenkilönä:
rehtori.
- käsipapereiden tilalle pyyherullat uuteen väistötilaan. Vastuuhenkilönä: rehtori.
- Ostetaan vain laadukkaita materiaaleja
- Siirrämme hyvän tavaran seuraaville luokille.
- Suositaan sähköisiä materiaaleja ja yhteiskirjoja (parin kanssa yhteinen kirja)

3. Oppilashuollon kehittäminen
- Perehtyminen uudesta laista annettavin soveltamisohjeisiin.
- Muuttuvien oppilashuollon palveluiden avaaminen opettajille (mitä konreettia tukea voi saada eri
ammattilailta jatkossa). Vastuutaho: OHR.


Syksy 2016 uudessa Auroran koulurakennuksessa

1. TVT-toiminta
- Auroran hankkeen kalustaminen.Vastuuhenkilönä uusi rehtori.
- TVT-laitteiden siirto uuteen kouluun. Vastuuhenkilö uusi rehtori.
- TVT-toimintasuunnitelman päivittäminen uusiin tiloihin jne.
- Uuden toimintakulttuurin ja opetussuunnitelman jalkauttaminen. Talon vihkiminen.

2. Kestävä kehitys
- Jälleen tavaroiden lajittelua. Varastointia.
- käsipapereiden tilalle pyyherullat uuteen kouluun Vastuuhenkilönä: rehtori.
- Ostetaan vain laadukkaita materiaaleja
- Siirrämme hyvän tavaran seuraaville luokille.
- Suositaan sähköisiä materiaaleja ja yhteiskirjoja (parin kanssa yhteinen kirja)
- Kestävän kehityksen uudet käytänteet (talo on ns. lähes nollaenergiatason talo)

3. Oppilashuollon kehittäminen
- Toimivien oppilashuollon käytänteiden kehitteleminen. Vastuutaho: OHR. - Uusien käytänteiden Vastuutaho: OHR.
- Uusien tilojen käyttööotto.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti